ONS ORGANISASIE

VRYSTAATSE JAGTERS- EN WILDBEWARINGS VERENIGING

 

Die Vrystaatse Jagters- en Wildbewarings Vereniging (Vrystaat Jagters) is op 24 Oktober 1981 gestig en streef daarna om alle gemeenskappe van regoor die Vrystaat te dien en kan Vrystaat Jagters met trots sê “Ons dien jagters in die Vrystaat

Die lede van Vrystaat Jagters word geografies in takke oor die lengte en breedte van die provinsie saamgesnoer. In takverband word elke lid die geleentheid gebied om hom/haarself uit te leef tussen mense vanuit sy/haar eie omgewing. Op hierdie wyse is lede van Vrystaat Jagters dan ook vanweë hulle gesamentlike belangstelling, direkte kennis en passie vir die sport, in die unieke posisie om in hul onmiddelike omgewing, ‘n reuse bydrae te maak en geweldige invloed uit te oefen.

Takke is tot ‘n groot mate outonoom, met ‘n eie takbestuur en besluit self oor hul eie aktiwiteite, volgens hul eie behoeftes. Vrystaat Jagters glo egter dat vir die bedryf van ‘n suksesvolle vereniging goeie tweerigting kommunikasie van die uiterste belang is en het ‘n takverteenwoordiger van elke tak sitting op die Uitvoerende Kommitee van Vrystaat Jagters, welke elke 3 keer per jaar vergader en waar besluite by wyse van konsensus geneem word.

Elke tak bedryf jaarliks aktiewe programme om op plaaslike vlak dienste aan hul lede en die publiek te lewer en kan belangstellendes op die vereniging se webwerf by www.fshunters.co.za gaan inloer en kyk wat die tak in sy/haar gebied aanbied en wie om te kontak indien hulle as lid wil aansluit. 

Vrystaat Jagters streef daarna om elke tak te help met die daarstelling van voldoende geriewe vir gereelde skietoefening waar lede nie alleen teen mekaar kan kompeteer nie, maar ook hul kennis van vuurwapens en ammunisie asook hul skietvernuf kan verbeter.

Opleiding, in al sy fasette, is ’n kerndimensie van die Vrystaat Jagters se missie en is een van die belangrikste verantwoordelikhede waarmee van Vrystaat Jagters, waarde tot lede toevoeg,  skiet- en jagopleiding.

Opleiding word nie alleen op takvlak nie maar ook gesamentlik aangebied.

Vrystaat Jagters glo dat vir die bedryf van ‘n suksesvolle vereniging goeie tweerigting kommunikasie van die uiterste belang is en word daar gepoog om inligting so vinnig en doeltreffend moontlik aan die lede deur te gee.  Vir hierdie doel word daar voortdurend gewerk en verander aan die  verbetering van die adminstratiewe funksies van die vereniging. 

 By  Vrystaat Jagters is jy nie net ‘n nommer nie, maar deel van ‘n familie van jagters en natuurbewaarders wat mekaar se belange op die hart dra.

Omdat  jagters, jag en vuurwapeneienaarskap  deurentyd onder die vergrootglas geplaas word en omdat Vrystaat Jagters verbind is tot die etos van etiese jagter as natuurbewaarder poog ons op provinsiale vlak om met ons nuwe slagspreuk “WAAR ETIESE JAG EN ‘N LIEFDE VIR DIE NATUUR BELANGRIK IS“ die beeld van jagters en die jagbedryf te verbeter.

As trotse lid van Chasa, het die Vrystaat Jagters sitting op die Chasa Raad (die Konfederasie van Jagtersvereniging van Suid Afrika),  wat as konfederasie een van die grootste belangegroepe in die jagbedryf in Suid Afrika uitmaak en as spreekbuis van sy lidverenigings (ingesluit Vrystaat Jagters) op ‘n gereelde grondslag, ten behoewe van al die lidverenigings en duisende lede op nasionale vlak met regerings instellings onderhandel oor sake wat op vuurwapen eienaarskap, die jagter, die jagbedryf en natuurbewaring in Suid Afrika betrekking het.

Spanne van Vrystaat Jagters neem jaarliks op nasionale vlak deel aan die Chasa Intervereniging Jaggeweerskietkompetisie, welke ‘n kompetisie is wat Vrystaat Jagters as gasheer en in samewerking met die SA Jaggeweerskietvereniging vir die afgelope aantal jare met groot sukses aanbied.

 In Oktober van elke jaar word daar ‘n amptelike trofeekompetisie van Vrystaat Jagters gehou en tydens die jaarlikse spogdinee, welke die aand na die kompetisie aangebied word, word bekers en pryse aan die wenners in elke kategorie van die trofeekompetisie oorhandig en ook ‘n natuurbewaarder van die jaar aangewys.

 

CREDO VAN VRYSTAAT JAGTERS- EN WILBEWARINGSVERENIGING

 

“Op Vrystaat aarde staan ons saamgesnoer om ons natuurerfenis te bewaar en deur volgehoue ywer, die geskiedenis en tradisies van jag in alle fasette uit te leef en te bevorder.”

 

ORGANOGRAM VAN VRYSTAAT JAGTERS AS LIDVERENIGING VAN CHASA

 

CHASA BESTUUR

CHASA RAAD

(VERTEENWOORDIGERS VAN LIDVERENIGINGS INSLUITENDE VRYSTAAT JAGTERS)

VRYSTAAT JAGTERS BESTUUR

UITVOERENDE KOMITEE

(VRYSTAAT JAGTERS BESTUUR EN TAKVERTEENWOORDIGERS)

TAKBESTURE

LEDE

JAG EN SPORTSKIET VERWANTE AKTIWITEITE